Geodetická kancelář Litomyšl

Kontakt
 
Geodetická kancelář – LITOMYŠL
Osická 1201
570 01 Litomyšl
 
e-mail: geodet.lit@centrum.cz
tel: +420 461 618 340

Zaměření skutečného provedení stavby

     Zaměření skutečného provedení stavby se provádí jako kontrolní prvek po dokončení stavby nebo v jejím průběhu, aby bylo možno dokázat dodržení schválené projektové dokumentace, je nutné jeho doložení příslušnému stavebnímu úřadu ke kolaudaci. Správci inženýrských sítí vyžadují ke kolaudaci zaměření skutečného průběhu přípojek, které je třeba provádět před jejich zahozením.
© Geodetická kancelář Litomyšl