Geodetická kancelář Litomyšl

Kontakt
 
Geodetická kancelář – LITOMYŠL
Osická 1201
570 01 Litomyšl
 
e-mail: geodet.lit@centrum.cz
tel: +420 461 618 340

Vytyčení staveb

     Obsahuje úkony potřebné před realizací stavby, provádí se před započetím výkopových prací tak, aby byly dodrženy všechny podmínky na umístění stavby stanovené ve stavebním povolením. O tomto vytýčení je vyhotoven protokol, který je nezbytnou součástí geodetické části dokumentace při kolaudačním řízení.
© Geodetická kancelář Litomyšl