Geodetická kancelář Litomyšl

Kontakt
 
Geodetická kancelář – LITOMYŠL
Osická 1201
570 01 Litomyšl
 
e-mail: geodet.lit@centrum.cz
tel: +420 461 618 340

Polohopisné a výškopisné měření – mapové podklady

     Slouží zejména jako podklady pro projektování. Polohopis a výškopis se zaměří v případě, že projektant potřebuje znát skutečný stav terénu, aby mohl správně umístit projektovaný stavební objekt. Mapové podklady jsou zpracovávány v tištěném i v digitálním tvaru v libovolném měřítku pro další projektové zpracování.
© Geodetická kancelář Litomyšl