Geodetická kancelář Litomyšl

Kontakt
 
Geodetická kancelář – LITOMYŠL
Osická 1201
570 01 Litomyšl
 
e-mail: geodet.lit@centrum.cz
tel: +420 461 618 340

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

       Vytyčení hranice pozemku je vyznačení vlastnické hranice pozemku v terénu dle jeho geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí. Provádí se nejčastěji v případě, že hranice není v terénu znatelná, dále např. před stavbou plotu, podzemního vedení apod. V případě, že lomové body hranice jsou v katastru vedeny s nižší přesností , je možno provést jejich zpřesnění na základě souhlasného prohlášení všech sousedních vlastníků . Ke zpřesnění je potřeba vyhotovit geometrický  plán – viz. Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků. Záznam o vytyčení vlastnické hranice  je podán na příslušné katastrální  pracoviště. 
© Geodetická kancelář Litomyšl